ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB. SAHABAT, TERIMA KASIH SUDAH BERKUNJUNG DI BLOG SAYA INI. SEMOGA BERMANFAAT DAN MAMPU MEMBERIKAN INSPIRASI. BAGI SAYA, MENULIS ADALAH SALAH SATU CARA MENDOKUMENTASIKAN HIDUP HINGGA KELAK SAAT DIRI INI TIADA, TAK SEKADAR MENINGGALKAN NAMA. SELAMAT MEMBACA! SALAM HANGAT, ETIKA AISYA AVICENNA.

REPORTASE AISYA :TATSQIF SPECIAL


Hari, tanggal : Ahad, 22 Mei 2011
Waktu : Pukul 09.00 - 11.30 WIB
Tempat : Masjid Al-Ihsaniyah, Kampung Melayu, Jakarta Timur
Pembicara : Ustadz Syakir Purnomo
Materi : "LEMAH LEMBUT DAN TIDAK TERGESA-GESA"
***
Pada awal acara, Ustadz Syakir menyampaikan materi tentang senyum.
- Senyum akan mencairkan duka nestapa dan membangunkan kebahagiaan dari tidurnya.
- Senyum adalah cara paling mudah untuk menarik simpati dan ia adalah rahasia kreatifitasmu dalam menghimpun banyak muhibbah di sekelilingmu.
Ustadz Syakir yang semangat (karena beliau juga salah seorang trainer TRUSTCO), membuat para peserta yang kala itu tak hanya anak muda saja, tapi sampai ibu-ibu dan bapak-bapak pun tak kalah semangat.
Ustadz Syakir juga menyajikan video tentang senyum. Dalam video itu dikisahkan seorang gadis yang tersenyum dalam 2 kondisi, yakni saat membeli bunga dan saat bertemu dengan temannya. Ekspresi gadis itu hampir mirip, tapi ternyata senyumnya beda. Saat membeli bunga itulah ia tersenyum dengan tulus (bukan pura-pura).
Senyum yang asli adalah senyum yang menimbulkan guratan garis di tepi mata dan membuat alis mata turun.
Senyumlah yang ikhlas karena Allah.
Berbicara tentang sasara Tarbiyah Islamiyah, yakni membentuk kepribadian yang Islami. Tentunya kita akan ingat tentang sepuluh muwashofat kader, antara lain :
1. Salimul akidah (akidah yang bersih)
2. Shahihul ibadah (ibadah yang benar)
3. Matinul khuluq (akhlak yang kokoh)
4. Qawiyyul Jismi (kekuatan jasmani)
5. Musaqaful fikri (intelek dalam berpikir)
6. Mujahadatul linafsihi (berjuang melawan hawa nafsu)
7. Harishun ala waqtihi (pandai menjaga waktu)
8. Munazhzhamun fi syu'unihi (teratur dalam suatu urusan)
9. Qadirun Alal Kasbi (mempunyai kemampuan usaha sendiri)
10. Nafi'un lighairihi (bermanfaat bagi orang lain)


SHALIHUN LI NAFSIHI (Sholeh secara personal)
* Tarbiyah ini memang bertujuan untuk membentuk pribadi yang sholeh.
MUSHLIHUN LI GHAIRIHI (Sholeh secara sosial)
* Tarbiyah menghendaki kita juga mau dan mampu memperbaiki orang lain.

Menurut AL Fudhail bin Iyadh r.a., seorang 'ALIM senantiasa dalam keadaan bodoh hingga ia mengamalkan ilmunya. Bila ia telah mengamalkannya barulah dia menjadi 'ALIM.

Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. An-Nahl : 125)

Ashlih nafsaka - wad'u ghairaka (perbaiki diri Anda dan ajaklah orang lain)
Ingat! Tatkala kita ingin memikat hati mad'u, kita harus ingat bahwa kita adalah seorang da'i, bukan seorang ulama atau fuqaha. Jangan terkesan menggurui (Ini masalah teknis!).
Tatkala kita berdakwah, kita harus ingat bahwa kita sedang memberikan hadiah pada orang lain, maka kita harus mempertimbangkan hadiah apa yang sekiranya pantas diberikan dan bagaimana cara memberikannya.

Testimoni dari Dr. Al-Habr Yusuf Nur Ad Daim (pemberi pengantar pada buku 'Ath Thariq lil Qulub => "Bagaimana Menyentuh Hati" karya Abbas As-Siisiy)
Jika Anda bertemu dengan beliau, Anda akan tertarik dengan akhlaknya yang sangat baik, raut wajahnya yang ceria dan bersahabat, serta sorot matanya yang menyejukkan.
Begitu halnya dengan kita dan mad'u kita.
TARGET yang bisa dicapai :
1. AT TASAMUH (toleransi) : Ketika orang lain tidak suka dengan kebaikan yangkita lakukan, maka bersikaplah toleran. Ubah mereka dengan sikap kita yang baik. Contohnya dengan memberi hadiah. Insya Allah, nantinya mereka juga akan mulai toleran dengan kita.
2. AT TAATHUF (simpati) : orang yang kita dakwahi menjadi simpati dengan kita
3. AT TA'YID (mendukung) : mereka mendukung perjuangan kita
4. AL MAHABBAH (cinta) : kalau mereka sudah cinta, maka akan muncul semangat rela berkorban.

LEMAH LEMBUT DALAM BERKOMUNIKASI
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali 'Imran : 159)
“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (QS. Ali 'Imran : 133 – 134)
“Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah malampaui batas; maka berbicalah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut.” (QS. Thaha : 43 – 44)

Jangan pernah kita memaksa orang!
KETELADANAN DALAM MELAYANI DENGAN HATI
Kali ini ustadz Syakir menceritakan tentang kisah Rasulullah Saw dan seorang pengemis Yahudi buta. Berikut ceritanya.
Di sudut pasar Madinah Al-Munawarah seorang pengemis Yahudi buta hari demi hari apabila ada orang yang mendekatinya ia selalu berkata "Wahai saudaraku jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir, apabila kalian mendekatinya kalian akan dipengaruhinya". Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun Rasulullah SAW menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu walaupun pengemis itu selalu berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah SAW melakukannya hingga menjelang Beliau SAW wafat. Setelah kewafatan Rasulullah tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu.

Suatu hari Abubakar r.a berkunjung ke rumah anaknya Aisyah r.a. Beliau bertanya kepada anaknya, "anakku adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan", Aisyah r.ha menjawab pertanyaan ayahnya, "Wahai ayah engkau adalah seorang ahli sunnah hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan kecuali satu sunnah saja". "Apakah Iiu?", tanya Abu Bakar r.a. Setiap pagi Rasulullah Saw selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana,” kata Aisyah r.a.

Keesokan harinya Abu bakar r.a. pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu bakar r.a mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepada nya. Ketika Abu bakar r.a. mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu ?". Abu bakar r.a menjawab, "aku orang yang biasa". "Bukan! engkau bukan orang yang biasa mendatangiku", jawab si pengemis buta itu. Apabila ia datang kepadaku tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut dengan mulutnya setelah itu ia berikan pada ku dengan mulutnya sendiri", pengemis itu melanjutkan perkataannya.

Abu Bakar r.a. tidak dapat menahan air matanya, ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, aku memang bukan orang yang biasa datang pada mu, aku adalah salah seorang dari sahabatnya, orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu bakar r.a. ia pun menangis dan kemudian berkata, benarkah demikian?, selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, ia tidak pernah memarahiku sedikitpun, ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi, ia begitu mulia.... Pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya bersyahadat dihadapan Abu bakar r.a.

Kisah di atas menggambarkan kematangan emosi Rasulullah Saw sangat luar biasa.
Touch my mind and I will think of you. Touch my heart and I will never forget you.
Ingat! Loyalitas!
Annaasu yuwalluuna mn khadamahum. Manusia itu memberikan LOYALITAS kepada yang melayani mereka.

KEBAIKAN =>  BERSEGERALAH!
“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa.” (QS. Ali 'Imran : 133)


TERGESA-GESA adalah watak dasar manusia
Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa (QS. Al-Isra' : 11)
Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan Aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda (azab)-Ku. Maka janganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera."(QS. Al Anbiya' : 37)

Kewajiban manusia : ikhtiar dan doa
“Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu “ (QS. At Taubah : 105)
Urusan hidayah, itu urusan Allah!
Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung (QS. ALi-'Imran : 200)
KIAT MENAKLUKKAN HATI
1. Sincerity (keikhlasan) : ikhlas karena Allah, pamrihnya hanya kepada Allah saja
2. Enthusiasm (antusias) : bersemangat
3. Attentivences (penuh perhatian), misal kalau berbicara dengan orang lain, harus berhadapan (face to face), saat jabat tangan juga yang mantap.
4. Friendliness (familiar)
5. Emphaty (empati)
6. Helpfullness (suka menolong)

UNIVERSITAS KEHIDUPAN
1. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kau sedang belajar tentang KETULUSAN.
2. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kau sedang belajar tentang KEIKHLASAN.
3. Ketika khatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kau sedang belajar tentang MEMAAFKAN.
4. Ketika kau merasa lelah dan kecewa, maka saat itu kau sedang belajar tentang KESUNGGUHAN.
5. Ketika kau merasa sepi dan sendiri maka saat itu kau sedang belajar tentang KETANGGUHAN.
Tetap semangat, tetap tersenyum, terus belajar, karena bumi ini adalah UNIVERSITAS KEHIDUPAN.

Pesan ustadz : Antum fi da'watikum, wallahu fi buyutikum (Jika Anda di jalan dakwah, maka Allah akan memenuhi kebutuhan Anda).

Sekian reportase tatsqif special dari Aisya. Semoga bermanfaat.

Jakarta, 23 Mei 2011
Aisya Avicenna

0 comments:

Posting Komentar

Terima kasih telah berkunjung dan meninggalkan komentar di blog ini ^___^. Mohon maaf komentarnya dimoderasi ya. Insya Allah komentar yang bukan spam akan dimunculkan. IG/Twitter : @aisyaavicenna